Porters Femkraftsmodell

Porters femkraftsmodell

Se om företaget blir lönsamt med Porters femkraftsmodell

Inför tankar på att ta ett företagslån kan det vara en bra ide att ta reda på om affärsiden håller. Det bästa sättet att få reda på ifall en investering kommer att bli lönsam, är genom att analysera branschen med det populära verktyget som kallas för ”Porters femkraftsmodell” (Porter’s five Forces). På så sätt kan du se marknadens konkurrens och ta bättre beslut för ditt eget företag.

De flesta analytiker använd Porters femkraftsmodell. Genom att analysera fem krafter, vilka påverkar dynamiken och de faktorer som påverkar företaget kan man beskriva företagets så kallade mikromiljö.

Använd Porters femkraftsmodell inför etablering

Ju starkare de fem olika krafterna är, desto högre är trycket är och således desto lägre lär lönsamheten bli. Det kan man använda som en varningsklocka för att företaget inte kommer att bli lönsamt.

Det allra viktigaste vid undersökningen är att analysera konkurrensen, då detta är det mest avgörande faktor för företagets lönsamhet. Ju större konkurrens, desto svårare är det att slå sig fram på marknaden.

Med Porters femkraftsmodell kan företaget bland annat:

  • Beräkna priser
  • Undersöka underleverantörers råvarupriser
  • Beräkna de anställdas lönevillkor

Man kan alltså använda Porters femkraftsmodell för att förstå marknadens förutsättningar.

De fem elementen i Porters femkraftsmodell

Verktyget består av fem så kallade ”krafter”, vilka är avgörande marknadsdynamiken och hur det kommer att gå för ditt företag i nutid och framtid.

  • Kunders förhandlingsstyrka
  • Leverantörers förhandlingsstyrka
  • Konkurrens från eventuella nya leverantörer
  • Konkurrens från existerande leverantörer
  • Substitut för varan eller tjänsten

Kundens förhandlingsstyrka

När kunden har många val att välja på, många leverantörer och affärer att välja på, så säger man att kundens förhandlingsstyrka är hög. Man kan handla fritt från ett stort antal leverantörer.

Om det är monopol eller det inte finns mycket att välja på, få varor och få affärer, så betyder det att kundens förhandlingsstyrka låg.

Kundernas förhandlingsstyrka beror således på hur många köparna är, hur mycket de handlar (köper) för, vad sakerna kostar och hur lätta produkterna och affärerna är att hitta.

Leverantörens förhandlingsstyrka

Om det finns ett stort antal leverantörer inom samma produkt eller tjänst påverkar leverantörens förhandlingsstyrka. Likaså om leverantören är utbytbar och om det finns ett monopol eller oligopol.

Finns det många leverantörer det finns som erbjuder produkt eller tjänst? Är varan unik? Vad är kostnaden för att byta ut en vara? Detta är frågeställningar att fundera på som genom Porters femkraftsmodell kan hjälpa ditt företag att beräkna marknaden och se om marknaden eller lönsam i längden.

Syftet med Porters femkraftsmodell är alltså att undersöka hur attraktiv branschen är och modellen kan tillämpas oavsett om det gäller en bank, butik, tjänsteföretag eller annat. Porters femkraftsmodell är användbar för alla företag.