Företagslån till Aktiebolag

Om aktiebolaget har låg likviditet kan finansiering via företagslån vara ett alternativ. Företagsfinansieringen kan användas för att överbrygga en svår period eller för att finansiera en investering till ditt aktiebolag. 

[loancomparison]

Vid företagsfinansiering så är det aktiebolaget och inte ägaren som tecknar lånet. Det är således företaget som har ansvaret för att lånet återbetalas. 

Om aktiebolaget är nystartat kan långivaren dock begära att ägaren för aktiebolaget går i borgen för sin företagsfinansiering.

Varför ska aktiebolaget låna pengar via företagsfinansiering? 

Oavsett om du har ett nybildat företag, en enskild firma med litet startkapital eller funderar på en investering till aktiebolag, så kan ett företagslån för aktiebolag komma till användning. Företaget kanske ligger ute med många obetalda fakturor hos kunder och behöver tillfälligt rörelsekapital till dessa pengar kommer in?

En företagsfinansiering kan användas till t.e.x:

  • Inköp av maskiner, traktorer, bilar, mm. Det vill säga materiella tillgångar med värde. 
  • Patentansökan och allt runtomkring för att ta fram produkten patenten avser.
  • Hemsida, Reklam och Marknadsföring

Företagslånets villkor för aktiebolag

Om du ska ansöka om en företagsfinansiering så får du vara beredd på att banken kommer att både ställa frågor och begära dokument som styrker dina siffror. Att ansöka om ett företagslån är inte fullt lika enkelt som att ansöka privata årslån, men hela processen sköts ofta elektronisk. 

Innan banken kan behandla din låneansökan kommer de att göra en bedömning av företagets betalningsförmåga. Ifall att du ska stå som personlig borgen för finansieringen, så kommer även du att genomgå en kreditkontroll. Det finns ett flertal lån utan UC även för företag. Det innebär att ingen UC kommer att tas på varken dig som borgensman eller företaget. 

Istället bedöms företagets likviditet med resultatrapporten och din återbetalningsförmåga, genom Bisnode eller Creditsafe.

Idag behandlas de flesta låneansökningar för företagslån snabbt online och utan att UC tas. Istället för att långivaren gör en kreditupplysning via UC så inhämtas balansräkning, resultatrapport och bokslut via ditt bokföringsprogram. En långivare ser långsiktigt och framåt. Det betyder att din framtida betalningsförmåga är viktigare än din historik. Dock krävs en historik bakom företaget. Ifall att siffror saknas blir det svårt att få lån. 

Hur mycket får aktiebolaget låna?

Hur stor finansiering som får tas till aktiebolaget eller företaget beror på hur stor omsättning och vinst företaget uppvisat, samt vilken säkerhet som kan lämnas för ett nytt företagslån. Ofta finns ett krav från bankens sida på ett minibelopp som företaget ska omsätta varje år.

Om banken kräver säkerhet för din företagsfinansiering, så kan den består av t.e.x fastigheter, maskiner, lagervaror, goodwill eller inteckningar.

Precis som när man vill låna pengar som privatperson, så finns det företagslån utan säkerhet eller borgen. Den bank som lånar ut pengar till företag utan säkerhet tar oftast ut en högre ränta.