Företagslån till Aktiebolag

Om aktiebolaget har låg likviditet kan finansiering via företagslån vara ett alternativ. Företagsfinansieringen kan användas för att överbrygga en svår period eller för att finansiera en investering till ditt aktiebolag.

  1. Inköp av maskiner, traktorer, bilar, mm. Det vill säga materiella tillgångar med värde. 
  2. Patentansökan och allt runtomkring för att ta fram produkten patenten avser.
  3. Hemsida, Reklam och Marknadsföring